Портал за обществени обсъждания - Община Батак

1 пост / 0 нови
admin
Инициативи за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Определяне на потребности за развитие на общинска политика в сферата на масовия спорт за деца и младежи (7-29год) в община Батак Община Батак провежда обсъждане в Електронен дискусионен форум, насочено към представители на заинтересовани страни в сферата на развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак със задачи: 1. Обсъждане на сегашната ситуация в сферата на масовия спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак 2. Определяне на основни потребности, свързани развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак 3. Правене на конкретни предложения, свързани развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Дата на откриване: 
06 Юни 2013
Дата на приключване: 
06 Юни 2013
Заинтересовани страни: 
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества
  • Одобрявам
    50%
  • не одобрявам
    50%
Гласуването е спряно

Сфери на общинска политика