Портал за обществени обсъждания - Община Батак

Правила за ползване

Правила за ползване на
Електронен форум за публична достъпност и участие в процеса по разработване и актуализация на политики на Община Батак

I. Активното ползване на Електронен форум за публична достъпност и участие в процеса по разработване и актуализация на политики на Община Батак (наричан по-долу за краткост “Е-форум”) е възможно след като всеки активен потребител на Е-форум се съгласява с Правилата за ползване на на Е-форум на Община Батак.

II. Общи условия за използване:
1. Правилата за ползване на "Е-форум” представляват Договор между потребителите и Община Батак за използване на "Е-форум”
2. Чрез изразяване на съгласие под формата на маркиране на опцията “съгласен съм”, Потребителят приема и се задължава да спазва Правилата за ползване на "Е-форум”.
3. В случай на несъгласие с Правилата за ползване на "Е-форум”, не можете да използвате "Е-форум” като активен потребител (гост или участник), но все още можете да ползвате "Е-форум” като пасивен потребител.

III. Предназначение на Е-форум
1. Целта на E-форум е да се осигурят онлайн възможности на заинтересованите страни за участие в процеса по разработване и актуализация на политики чрез:
a. Осигуряване на информация на заинтересованите страни за планираните промени при разработване и актуализация на политики.
b. Насърчаване на сътрудничеството при разработване и актуализация на политики между:
i. от една страна - Общинска администрация и Общински съвет,
ii. и от друга страна - граждани, граждански групи и организации, представители на бизнеса и бизнес организации.
c. Осигуряване на възможности на заинтересованите страни за участие в процеса по разработване и актуализация на политики чрез правене на предложения и коментари
2. Чрез E-форум се осигуряват следните възможности на заинтересованите страни:
a. направените онлайн предложения и коментари се изпращат до съответната организация или институция.
b. съответната организация или институция изяснява конкретните аспекти от предложените промени, публикува коментари или осигурява допълнителна информация.
c. след приключване на обществената консултация по дадена тема, съответните организация или институция публикува документ, в който се представят резултатите от проведеното онлайн обсъждане.
3. Община Батак поддържа Е-форум като:
a. Определя системен администратор, който отговаря за техническото функциониране и поддържане на сайта на Е-форум
b. Определя поне един модератор, който отговаря за:
i. регистрирането на участниците в Е-форум
ii. съдържанието на информацията, свързана с политиките, представени в сайта на Е-форум
iii. координирането на комуникацията между участниците в Е-форум и съответните организации и институции, които са заинтересовани от нея
iv. спазването на Правилата на Е-форум от участниците в него, както и прилагането им към тези, които ги нарушават

IV. Участниците в E-форум
1. E-форум е публичен механизъм и всички негови посетители имат достъп до цялата публична информация за провежданите обществени консултации в процеса по разработване и актуализация на политики
2. Участниците в Е-форум са три вида:
a. Пасивно ползване - Нерегистрирани посетители:
i. за тях не се изисква регистрация
ii. всички “посетители на Е-форум” имат достъп до цялата публична информация за провежданите обществени консултации в процеса по разработване и актуализация на политики
iii. нямат възможност да задават въпроси, изразяват отношение, както и да правят коментари и предложения.
b. Активно ползване - Регистрирани гости във Е-форум:
i. за тях се изисква регистрация като “гости на Е-форум”
ii. имат достъп до цялата публична информация за провежданите обществени консултации в процеса по разработване и актуализация на политики
iii. имат възможност да задават въпроси, да изразяват отношение (във формат “одобрявам – не одобрявам”) по отношение на конкретните предложения в сферата на разработването на политиките, както и по отношение на направените коментари и предложения от страна на участниците в Е-форум
iv. нямат право да правят коментари и предложения
c. Активно ползване - Регистрирани участници в Е-форум:
i. за тях се изисква регистрация като “участници в Е-форум”
ii. имат достъп до цялата публична информация за провежданите обществени консултации в процеса по разработване и актуализация на политики
iii. имат възможност да задават въпроси, да изразяват отношение (във формат “одобрявам – не одобрявам”) по отношение на конкретните предложения в сферата на разработването на политиките, както и по отношение на направените коментари и предложения от страна на участниците в Е-форум
iv. имат право да правят коментари и предложения

V. Регистрация в Е-форум
1. Регистрацията изисква създаването на свой индивидуален потребителски профил (акаунт). В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Правилата за ползване на "Е-форум” на Община Батак.
2. Регистрирани гости в Е-форум:
a. Регистрацията изисква гостът да посочи:
i. име и фамилия
ii. валиден имейл адрес
iii. организация (ако представлява такава)
iv. телефон за връзка
v. да си избере уникално за Е-форум име, което отговаря в максимална степен на името и фамилията, както и организацията, която представлява (ако представлява такава)
vi. да приеме Правилата за ползване на Електронен дискусионен форум ("Е-форум”) на Община Батак
b. Регистрацията е автоматична
3. Регистрирани участници в Е-форум:
a. Регистрацията изисква кандидатстващият за участник да посочи:
i. име и фамилия
ii. организация (ако представлява такава)
iii. валиден email адрес
iv. телефон за връзка
v. да си избере уникално за Е-форум име, което отговаря в максимална степен на името и фамилията, както и организацията, която представлява (ако представлява такава)
vi. да приеме Правилата за ползване на Електронен дискусионен форум ("Е-форум”) на Община Батак
b. регистрацията изисква потвърждение от страна на модераторите на Е-форум
4. Община Батак си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Правилата за ползване на "Е-форум” на Община Батак.

VI. Отговорности на Община Батак
1. Цялата информация на сайта се поддържа в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Община Батак за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. Община Батак се стреми да поддържа на сайта на Е-форум вярна, точна и актуална информация.
3. Община Батак не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
4. Община Батак не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
5. Община Батак не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
6. Община Батак не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения, коментари и предложения.
7. Община Батак не носи отговорност за изразените потребителски отношения.

VII. Активните потребители на сайта на E-форум имат право:
1. Да използват услугите на "Е-форум” според целите на Е-форум.
2. Да правят коментари и предложения по проектите на нормативни актове и политики, свързани с темата на обществената консултация.
a. Коментарите и предложенията се правят на кирилица.
b. Латиницата се използва само за коментари на чужди езици. 

3. Да коментират публикувани мнения от други участници по темата;
4. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на статията;
5. Да изразяват отношение към коментарите и предложенията на другите участници в дискусиите:
a) От един IP адрес потребител има право да изразява само веднъж отношение към всяко отделно конкретно предложение в сферата на разработването на политиките, както и по отношение на всеки отделен конкретен и/или коментари и всяко отделно конкретно предложения от страна на участниците в Е-форум.
b) Изразяването на отношение към всяко отделно конкретно предложение в сферата на разработването на политиките, както и по отношение на всеки отделен конкретен и/или коментари и всяко отделно конкретно предложения от страна на участниците в Е-форум се извършва с 2 бутона:
i. Бутон "+" изразява одобрение (съгласие) с мнението
ii. Бутон "-" изразява неодобрение (несъгласие);
6. Да докладват на модераторите на Е-форум неуместни мнения през бутон "докладвай":
a. Бутон "докладвай" изпраща доклад на модераторите за коментар, който нарушава правилата на коментиране. 
b. При докладване на мнение с бутона "докладвай" потребителите могат да ускорят процеса по модерация. При получаване на такава заявка, модераторите на сайта разглеждат посоченото мнение с приоритет;
7. Да възразят писмено през формата за докладване на проблем, ако сметнат, че коментарите им са модерирани неправомерно.
8. За целта е необходимо да бъде изпратено електронно писмо на адрес email@batak.bg от адреса, използван за регистрация в сайта. Писмото трябва да съдържа темите и номерата на мненията, относно които се прави възражение.

VIII. Активните потребители на сайта на E-форум нямат право:
1. Да изразяват мнения, които не са по темата на материала, който коментират;
2. Да обсъждат авторите на публикуваните текстове, а не самите текстове.
3. Да изпращат спам или непоискани търговски съобщения; 
4. Да използват:
a. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа,
b. призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие,
c. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума
d. порнографско съдържание,
e. съдържание, нарушаващо авторските права.
f. лични данни според Закона за защита на личните данни;
g. съдържание изцяло на чужд език.
5. Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.

IX. Модераторите на сайта имат право:
1. Да изтриват мнения и предложения, когато те нарушават раздел VIII:
2. Модераторите си запазват правото да отстраняват вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани потребители. 
3. При нарушаване на Правилата за използване на Е-форум, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите.

X. Модераторите нямат право:
1. Да редактират текстa в направените коментари или предложения, ако той не нарушава Правилата за използване на Е-форум;
2. Да скриват, затварят или изтриват теми, мнения или части от мнения, ако те не съдържат никое от изброените в раздел VIII типове съдържание;
3. Одобрените за изтриване теми и конкретни мнения ще бъдат заменени от надпис "Темата/мнението беше изтрито поради нарушаване на Правилата за използване на Е-форум" и посочване на кое конкретно правило е нарушено.
4. Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.
5. Ако потребител на сайта сметне, че модераторите нарушават негови права или горните правила, може да напише официално възражение. След постъпване на такова възражение, то се разглежда от представители на Община Батак, като след това са дава официалното становище.
6. Модераторите запазват правото си да не отговарят на възражения, съдържащи обидни квалификации.

XI. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Е-форум и/или намиращи се на сайта на Е-форум, са собственост на Община Батак и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай). 

3. Е-форум не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от негови потребители.
4. Разрешава се използване на цели или части от съдържанието, публикувано в този сайт в обема и вида на съответния раздел на сайта, при условие, че това не причинява вреди за Е-форум, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него. 

5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на Е-форум, причиняващи вреди и различни от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
6. Община Батак  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

XII. Конфиденциалност
1. Община Батак е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
2. Община Батак се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

XIII. Промени
1. Община Батак си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила за ползване на "Е-форум” по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Е-форум, заедно със съобщение за промените в тях. 
2. За всички неуредени с настоящите Правила за ползване на "Е-форум” въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Сфери на общинска политика