Портал за обществени обсъждания - Община Батак

2 поста / 0 нови
Последно мнение
admin
Стадиони за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Определяне на потребности за развитие на общинска политика в сферата на масовия спорт за деца и младежи (7-29год) в община Батак Община Батак провежда обсъждане в Електронен дискусионен форум, насочено към представители на заинтересовани страни в сферата на развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак със задачи: 1. Обсъждане на сегашната ситуация в сферата на масовия спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак 2. Определяне на основни потребности, свързани развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак 3. Правене на конкретни предложения, свързани развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Дата на откриване: 
26 Март 2013
Дата на приключване: 
31 Юли 2013
Заинтересовани страни: 
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества
  • Одобрявам
    100%
  • не одобрявам
    0%
Гласуването е спряно
pivana
Община Батак има нужда да задържи децата и младежите на територията на общината. Младежите имат нужда от спортни занимания. Общината разполага с реновиран стадион в гр. Батак, както и спортна зала в с. Нова Махала. На разположение е предоставена и фитнес зала. Напоследък младежите все повече се интересуват от спорт и посещават тези бази, но ми се струва, че имат нужда от повече организирани събития. По-голяма активност на футболните клубове, на шах клуба, организиране на състезания, организиране на спортни празници и др. такива.

Сфери на общинска политика