Портал за обществени обсъждания - Община Батак

Форуми

Текущи обсъждания

Сфера: Развитие на масов спорт
Заглавие Насоченост Откриване Приключване
Инициативи за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Коментари: 0
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 06 Юни 2013 06 Юни 2013
Клубове за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Коментари: 0
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 26 Март 2013 31 Юли 2013
Механизми за осигуряване на приходи от спортни дейности, които да се използват за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.)
Коментари: 0
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 06 Юни 2013 06 Юни 2013
Зони за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Коментари: 0
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 06 Юни 2013 31 Юли 2013
Форма на организиране за практикуване на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Коментари: 0
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 26 Март 2013 31 Юли 2013
Стадиони за масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в община Батак
Коментари: 1
Граждански организации (спортни клубове & туристически дружества), общински училища и училищни спортни клубове, търговски дружества 26 Март 2013 31 Юли 2013

Сфери на общинска политика